نهضت تبیین
نقشه دشمن در انتخابات
مبانی نسبت مشارکت و انتخاب اصلح
دولت جوان انقلابی
گام به گام تا دولت اسلامی
شرکت در انتخابات گامی در مسیر مردم سالاری
نهضت تبیین
فریضـه انتخابات و شــهدا
انتخابی در امتداد راه شهیدان
نهضت تبیین
گفتمان انتخابات 1400
ضرورت گفتمان و گفتمان ضروری امروز ما
پاسخ به شبهات
مردم سالاری
مردم سالاری دینی از نگاه امامین انقلاب
نهضت تبیین
مشارکت عموم مردم
عوامل مؤثر بر مشاركت عمومی در انتخابات‌
نهضت تبیین
سوژه‌های سخنرانی گریزهای انتخاباتی
بیان ویژگی‌های رئیس‌جمهور مطلوب و مباحث مقدماتی انتخابات 1400
انتخاب اصلح
بهترین گزینه برای ریاست جمهوری کیست؟
ویژگی های یک رییس جمهور از نگاه رهبری
امیدبخشی
صعود چهل ساله
مجموعه پوستر نمایشگاهی صعود چهل ساله
امیدبخشی
مجموعه پوستر نمایشگاهی چرا انقلاب کردیم؟
بیانات مقام معظم رهبری (مدظله) درباره چرایی انقلاب مناسب جهت نصب در مساجد، ادارات و…
امیدبخشی
دستاورد های نظامی انقلاب اسلامی
دستاوردهای موشکی و راداری جمهوری اسلامی ایران
نهضت تبیین
کتاب انتخابات ۱۴۰۰
مهمتریـن کارکردهـای انتخابـات
نهضت تبیین
انتخابات یکی از دو رکن مردم سالاری
کلیپ گزیده سخنان رهبری درباره انتخابات
نهضت تبیین
بسته ۱۱تایی ایده‌های انتخاباتی
راهکار های تقویت مشارکت حد اکثری در انتخابات 1400